… än den färdiga bilden.

Emellanåt kan jag känna att vissa illustrationer serverar för mycket, och att det hade varit roligare att få presentera den första skissen istället. De är ofta mer spännande i sin ofullständighet, och lämnar mer till betraktaren att själv tolka in … Nästan likvärdigt med att läsa en bok själv, jämfört med att lyssna på en annan människas rösttolkning.