I denna kategori visar jag porträtt jag gjort på barn, mina egna och andras …

 Använder i vissa fall en kombinerad teknik.