Jag bad om lov att få visa porträttet på hemsidan, och fick ett ja.
Här är det alltså.

Det är fotograferat och återges inte så bra eftersom det blir ”orent” i kontrasterna. Men ni kan i alla fall få ett hum om hur det blev.
Storleken är 30×40.

41242657-bhlgk

Jag visar också ett porträtt från förra månaden som nu blivit överlämnat till jubilaren.
🙂

35856860-zka2x
Kent – 50 år