Stadsmotiv över Lund. Konstnär Rolf Eriksson.

Galleribilder

Klicka på bilderna för bildvisningsläge. ”Esc” för att återgå.

Relaterade foton

Stäket

Historiks information från Kringla.
Stäket är en av Lunds få bevarade medeltida profanbyggnader i tegel. Den har ingått i en gård, som före 1541 torde ha tillhört domkyrkan, men som under 1500-talets senare del ägdes av fru Görvel Fadersdotter Sparre. Gårdens två senmedeltida stenhus med gavel mot Stora Södergatan har båda bevarats. Stäket, som är den norra av dessa byggnader, är ett tvåvånings tegelhus över en källare med kryssvalv av tegel. Sedan 1813 tillhör de båda medeltidsbyggnaderna olika tomter. 1819 inköptes den norra fastigheten av handlaren J. M. Stäck, efter vilken huset benämns Stäket. En grundlig restaurering ägde rum 1955-57, varvid Stäket delvis återfördes till sitt medeltida utseende. I samband med restaureringen inredes huset till restaurang.